WAAR DE SIGNBEDRIJVEN EN ZZP'ERS ELKAAR TREFFEN
Informatie

BELASTING

VAR-verklaring
Hoe zit dat nu wanneer zzp’ers worden benaderd voor een klus. Wanneer denkt de belastingdienst dat die persoon in dienst is bij de opdrachtgever? En hoe voorkom je dat? Daarvoor dient een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze wordt afgegeven door de Belastingdienst en vermeldt de status van de zelfstandige. Een zzp’er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde. Een VAR is niet verplicht.
Opdrachtgevers die zzp’ers inhuren die beschikken over een VAR WUO zijn gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.

Er zijn vier verschillende VAR-verklaringen:
•VAR WUO
 Met een VAR WUO ziet de Belastingdienst de zzp’er als 100% zelfstandig ondernemer.

•VAR ROW en •VAR Loon
 Als in de verklaring staat 'Resultaat uit Overige Werkzaamheden' of 'Loon', dan zijn aan deze kwalificaties geen rechten te ontlenen. Bij een VAR ROW bestaat de mogelijkheid dat de zzp’er niet in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek en andere ondernemersregelingen.

•VAR DGA
 De VAR DGA geldt voor een eigenaar van een BV. De verklaring 'werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap' geldt niet voor het loon dat de zzp’er als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van uw vennootschap zelf.

Criteria voor een VAR Verklaring
• Aantal opdrachtgevers
 Standaard hanteert men dat de zzp’er per jaar 3 of meer opdrachtgevers moet bedienen.

• Onafhankelijkheid
De zzp’er moet onafhankelijk zijn van de opdrachtgever

• Presentatie als zelfstandige
Het bedrijf moet ‘een eigen gezicht’ hebben. Bijvoorbeeld een visitekaartje, briefpapier, website.

• Tijdsbesteding
Hoe meer uren wordt gewerkt, hoe meer kans op VAR-WUO.

• Winst, aansprakelijkheid en risico?
 Het is de bedoeling dat het bedrijf winstgevend is. De zzp’er moet aangeven wie verantwoordelijk is voor werkzaamheden als er iets verkeerd gaat. Ook risico in de vorm van kapitaal, ondernemersrisico is een belangrijk criterium.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.