WAAR DE SIGNBEDRIJVEN EN ZZP'ERS ELKAAR TREFFEN
Informatie

JURIDISCH

Freelancer of zzp'er?
De term ZZP betekent Zelfstandige Zonder Personeel en is afkomstig van de belastingdienst. Met freelancers worden meestal professionals in de zakelijke dienstverlening bedoeld. Freelancers worden meestal gelijkgesteld aan zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Het verschil is dat het begrip zzp'er meer soorten (en mengvormen van) ondernemers dekt dan de term freelancer. Tot de zzp'ers behoren leden van beroepsgroepen die zeker niet geassocieerd worden met een freelance-praktijk (kappers, taxichauffeurs). Bovendien zitten zzp’ers ook in sectoren waar freelancers in de regel niet opereren, zoals de bouw, transport en de zorgsector.

Criteria

Er is een aantal criteria waaraan een zzp'er moet voldoen.

  • Heeft geen personeel in dienst.
  • Zit niet in de detailhandel.
  • Heeft meerdere opdrachtgevers en wordt betaald per opdracht.
  • Heeft geen of slechts in beperkte vorm een eigen bedrijfsruimte.
  • Verricht werk dat normaal gesproken meestal in dienstverband wordt verricht.
  • Verricht de werkzaamheden niet op eigen initiatief, alleen na opdrachtverstrekking.
  • Draagt verantwoording voor de eigen werkzaamheden.
  • Beperkt zich veelal tot het inbrengen van kennis en vaardigheden op eigen vakgebied.
  • Investeert niet of nauwelijks in gebouwen, grond, kapitaalgoederen en dergelijke.
  • Houdt zich niet of nauwelijks bezig met klantenwerving.