WAAR DE SIGNBEDRIJVEN EN ZZP'ERS ELKAAR TREFFEN
Informatie

ACTUEEL

Wijzigingen kleineondernemersregeling

12-04-2013

Het Ministerie van Financieën komt met enkele wijzigingen in de kleineondernemersregeling.

Voor kleine ondernemers zoals zzp'ers is er een verlaging van de btw mogelijk volgens de zogeheten kleine ondernemersregeling (KOR). Als u in één jaar minder dan € 1883,- aan btw zou moeten afdragen komt u in aanmerking voor vermindering van omzetbelasting. U kunt dan gebruik maken van de KOR.

Enkele van de wijzigingen zijn:
-Onder voorwaarden verleent de Belastingdienst met terugwerkende kracht ontheffing van de administratieve verplichtingen voor startende (kleine) ondernemers, tot de dag waarop het verzoek is ingediend.
-De Belastingdienst verleent onder voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013, ontheffing van de administratieve verplichtingen voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders.

BLKB2013 400, OB, Kleine ondernemersregeling
Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de inspecteur aan het verzoek van een startende (kleine) ondernemer om ontheffing van administratieve verplichtingen terugwerkende kracht kan verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend (§7.1). Daarnaast bevat dit besluit een goedkeuring voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders (§7.2). Download hier het volledige document.

Ga terug naar het overzicht